ریاضی نهم فصل هفتم ساده کردن عبارت های گویا

/
ساده کردن عبارت های گویا فصل هفتم ریاضی نهم در این فیلم آمو…

حل سوال هماهنگ استانی ریاضی نهم خرداد ۹۶

/
حل سوال هماهنگ استانی ریاضی نهم خرداد ۹۶   سلام خدمت همه دو…

ریاضی نهم: مجموعه های برابر و برابری مجموعه ها

/
مجموعه های برابر توی این فیلم آموزشی از کتاب ریاضی نهم در مورد مجم…

ریاضی نهم نمایش مجموعه ها با استفاده از نماد های ریاضی

/
فصل اول کتاب ریاضی نهم در این فیلم آموزشی کوتاه نحوه نوشتن مج…

فیلم آموزشی معرفی مجموعه ها فصل اول ریاضی نهم

/
فیلم آموزشی معرفی مجموعه ها فصل اول ریاضی نهم سلام خدمت دانش آم…

اتحاد مربع دو جمله ای فصل پنجم ریاضی نهم

/
اتحاد مربع دو جمله ای فصل پنجم ریاضی نهم در این آموزش می خواهیم …

بیمه نامه ریاضی نهم ترم اول

/
فقط در ۸ ساعت ریاضی خودتون رو بیمه کنید! دیگر نگران امتحان ر…