من استعداد ریاضی ندارم!

شاید از عنوان این مطلب تعجب کرده باشید، که چرا یک معلم ریاضی باید از این عنوان برای نوشته اش استفاده کنه

در طول سالهایی که در مدارس و آموزشگاه ها تدریس کرده ام و همچنین دوران تحصیل خودم بسیار با این جمله از سوی دانش آموزان مواجه شده ام که می گویند من استعداد ریاضی ندارم. یا حتی بعضی از والدین در مورد فرزندشان و یا معلمان در مورد دانش آموزانشان این جمله را به کار می گیرند.ه

اما این مطلب تا چه حد واقعی است؟

اندرس اریکسون یک دانشمنمد سوئدی است که حدود نیم قرن از عمر خودش رو صرف تحقیق و مطالعه در مورد انسان هایی کرده که در رشته ها و زمینه های مختلف به اوج مهارت و توانمندی رسیده اند. زمینه هایی مثل موسیقی، انواع ورزشها و حافظه و ….. .

و تلاش کرده بفهمه که چه چیزی در همه ی این افرادی که تا این حد توانمند شده اند مشترک است. آیا این افراد دارای استعداد ذاتی زیادی بوده اند یا موضوع چیز دیگری است؟

اریکسون در کتاب خودش به نام قله ( peak ) به این مسئله می پردازد و به بعضی از آزمایش هایی که در این زمینه انجام داده است اشاره می کند.

یکی از آزمایش هایی که در ابتدای کتاب بازگو می کند به این شکل است:

زمانی که در دانشگاه کارنگی ملون تدریس میکرد یکی از دانشجوها به اسم استیو فالون را استخدام میکنه تا آزمایشی انجام دهند.آزمایش به قرار زیر است:

اریکسون چند رقم را با فاصله هر یک ثانیه یک رقم برای استیو می خواند و استیو باید این ارقام را به ترتیب به خاطر بسپارد. هر روز یک ساعت با هم این تمرین را انجام می دهند. در روز چهارم استیو بعد از اینکه از به خاطر سپردن 9 رقم پشت سر هم ناامید می شود. می گوید این دیگه نهایت توان من در به خاطر سپردن است. من بیشتر از 8 رقم پشت سر هم را نمی توانم به خاطر بسپرم و این بی فایده است و من هرگز بیشتر از این را به درستی نمی توانم به خاطر بسپارم.

برای روز پنجم ولی موفق می شود تا یازده رقم پشت سر هم را به خاطر بسپارد. آنها این کار را تاحدود دوسال و برای بیشتر از 200 جلسه ادامه می دهند. در جلسه شصتم استیو میتوانست تا 20 رقم پشت سر هم را به راحتی به خاطر بسپارد، در جلسه صدم 40 رقم را میتوانست به خاطر بسپارد و در آن زمان با آن 40 رقم در دنیا رکورد دار بود. در جلسات آخر استیو می توانست 82 رقم را که اریکسون برایش پشت سر هم می خواند به راحتی به خاطر بسپارد. 82 رقم!

حالا شما فقط نگاهی به این 82 رقم بندازین تا ببنید که این کار چه قدر خارق العاده است.

0 3 5 5 5 3 0 1 5 5 4 3 4 9 0 9 7 1 0 2 1 6 4 7 7 3 0 5 4 2 3 5 6 7 6 2 7 1 9 8 8 7 7 2 9 3 7 3 2 3 8 1 9 3 0 2 0 1 0 3 9 0 2 8 2 3 1 2 2 2 0 6 9 4 4 3 4 4 6 2 3 0

این مطلب ادامه دارد.